Zelfdoding in een ander licht

Een lezing door Ellen Scheffer.

Wij leven in een cultuur die een enorme angst kent voor de dood. Dat geldt zowel voor diegenen die vanuit hun religie in een hiernamaals geloven als voor hen die menen dat er na de dood niets meer is. Vanuit die angst is het begrijpelijk dat zelfdoding nog steeds een enorm taboe is. ‘Gewoon’ sterven is al erg, laat staan dat je zélf een einde aan je leven maakt. Als iemand een poging tot zelfdoding onder-neemt, wordt hij dan ook meestal geconfronteerd met negatieve reacties als onbegrip, afkeuring, woede, verzet, gêne of ontkenning. Ook nabestaanden van zelfdoding krijgen vaak met dit soort reacties te maken. Zij voelen zich niet alleen afgewezen en in de steek gelaten door degene die een al of niet geslaagde suïcide-oging deed, maar ook door de buitenwereld, die vaak sterk veroordelend en geschokt reageert. Hun meestal toch al aanwezige schuld- en schaamtegevoel kan daardoor in hoge mate versterkt worden.

In het maatschappelijk debat over belangrijke thema's als bijvoorbeeld zelfdoding en euthanasie komt vrijwel nooit een meer spirituele visie aan bod. Dat gemis heeft Ellen Scheffer aangezet tot het schrijven van haar boek Zelfdoding in het licht van de ziel, waarin zij in veertien gesprekken nabestaanden, mensen die een poging tot zelfdoding deden en therapeuten uit het alternatieve circuit, aan het woord laat komen. Zij gaat daarbij uit van de gedachte dat we een ziel hebben die na de dood voortleeft en die steeds opnieuw incarneert om op aarde ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Deze visie leidt tot een wezenlijk andere benadering, die helend kan werken en het mogelijk maakt zonder oordeel en met mededogen om te gaan met dit beladen onderwerp.

Ellen Scheffer is ook auteur van het boek Vederlicht – leven en werken met spirituele gidsen en van Licht op je levenspad – ontdek je zielsplan en werk samen met je gidsen dat binnenkort uit zal komen. Daarnaast is zij spiritueel coach en beeldend kunstenaar. (www.ellenscheffer.nl)

(bovenstaande foto door Martin Schuitemaker)

wanneer: 

zondag, 26 januari, 2014 - 10:00
  • Lezing

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.