Obe Bootsma - Levensloop

Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.

Je levensverhaal is als een schatkist vol met dingen, daden, mensen en herinneringen. Sommige groot, andere klein, maar ze horen bij je en samen vertellen ze het verhaal van je leven.

Levensverhalen gaan vooral over bijzondere gebeurtenissen, keerpunten, belangrijke ontmoetingen en keuzes die in het leven gemaakt zijn.

Wij reflecteren veelal op deze wijze over onszelf.

Hoe worden wij onszelf eigenlijk bewust? Veel in ons leven gaat min of meer automatisch via de interactie met de buitenwereld. Door uitwisseling met anderen toetsen we onze ervaringen, volgen we wel of niet adviezen op en brengen we eventueel veranderingen aan.
Samenvattend noemt hij dit: richting geven aan je leven door middel van oriëntatie op de buiten-wereld. De weg die afgelegd wordt tussen jou en de buitenwereld gaat van buiten (informatie) naar binnen (wat doe ik ermee?).

Door het levensverhaal als vertrekpunt te nemen draaien we deze posities om. We kijken van binnenuit (wie ben ik?) naar buiten (wat zijn de consequenties) en komen zo tot wat hij noemt de innerlijke oriëntatie.

Obe Bootsma heeft zich geschoold in de sociale aspecten van organisaties. Op verschillende maatschappelijke plekken heef hij dit thema verdiept. Toen specifieke jeugdherinneringen ineens naar bovenkwamen, is hij gestart met het onderzoeken van zijn leven en onderhoud plegen aan dat wat hem is overkomen. In een radio interview maakte hij een bepaalde vergelijking en flapte eruit dat er een ‘onderhoudswerkplaats’ voor mensen nodig was. In 2003 heeft hij de daad bij het woord gevoegd en zijn ontwikkelwerkplaats gestart. Hij laat mensen ontdekken dat het mogelijk is onderhoud te plegen aan je levensverhaal (zie www.levenslopen.nl). 

wanneer: 

zondag, 25 mei, 2014 - 10:00
  • Lezing

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.