De hele olifant in beeld

Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede.

Marja de Vries (1954) studeerde biologie en ecologie. Op zoek naar inzicht in hoe wij als mensen in harmonie met de natuur kunnen leven, bezocht ze verschillende inheemse culturen en ontwikkelde ze haar intuïtieve communicatie met de natuur. Sinds 2003 zet ze zich volledig in om bij te dragen aan een wereldwijde transformatie en het creëren van een wereld waarin alles en iedereen in harmonie met al het andere kan leven.

 Universele wetten liggen ten grondslag aan de ordening en harmonie van het universum en zijn terug te vinden in alle verschillende wijsheidstradities. Steeds meer recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen lijken deze visie te bevestigen. Inzicht in deze wetmatigheden biedt een nieuw en samenhangend wereldbeeld, waardoor de verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. Het helpt om te begrijpen wat nodig is om zowel de balans in onszelf, in onze samenleving als wereldwijd te herstellen.

 Bewustzijn ligt aan alles ten grondslag. Het is niet alleen iets wat tot alles doordringt. Het speelt zelfs een ordenende rol bij het ontstaan van leven en materie. In plaats dat materie bewustzijn zou voortbrengen zoals altijd is gedacht, beginnen verschillende wetenschappers te vermoeden dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat bewustzijn leven en materie voortbrengt.

 Dit inzicht betekent volgens Marja de Vries een verandering van het wereldbeeld dat lange tijd ten grondslag heeft gelegen aan de westerse wetenschap. Liefde en bewustzijn: de fundamentele bronnen van alles. Ze zijn zelfs de drijvende krachten achter het proces van evolutie, waaraan wij mensen deelnemen.

 Wat de openbaringen van de wijzen en mystici ons vertellen, is dat de werkelijkheid waarin we leven meer is dan de ons bekende werkelijkheid. Ze laten ons weten dat het universum veel groter en verrassender is dan wat we uitsluitend op grond van onze vijf zintuigen zouden vermoeden. Mystici zijn tijdens hun ervaring van Eén-zijn-met-Alles in staat geweest om alle verschillende niveaus van de realiteit waar te nemen, waardoor zij door alle lagen heen tot aan de Bron konden kijken.

De hele olifant in beeld;  Uitg. Ankh-Hermes; ISBN 978-90-202-8460-7

wanneer: 

zondag, 26 oktober, 2014 - 10:00
  • Lezing

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.