Start vijfde seizoen Lied van de Ziel

Het vijfde seizoen Lied van de Ziel o.l.v. Ronald Naar start op vrijdag 26 september.

Er worden eenvoudige, vaak meerstemmige, liederen gezongen, uit allerlei culturen en spirituele tradities. Uitbundige en ingetogen stemmingen wisselen elkaar af. Er is ruimte voor reflectie, mijmering en uitwisseling n.a.v. de liedteksten, een gedicht of een verhaal,

Je hoeft geen noten te kunnen lezen of een ervaren zanger(es) te zijn.

De volgende data zijn vastgelegd voor het vijfde seizoen (2014/2015): 31 oktober, 28 november, 19 december, 30 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei en 26 juni.

Extra muzikale begeleiding wordt ingezet op 19 december. Muzikanten zijn dan bijzonder welkom. Bespeel je een instrument, neem dan uiterlijk twee weken voor de sessie contact op met Ronald Naar, tel. 0343 456646. Zo nodig kan er dan nog een repetitie plaatsvinden.

De avonden beginnen om 20.00 uur, er is koffie/thee vanaf 19.30 uur.

Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

wanneer: 

vrijdag, 26 september, 2014 - 20:00

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.