Meister Eckhart: leven zonder waarom

Een lezing door Welmoed Vlieger, filosoof en voorzitter van De Vrije Gemeente.

Welmoed Vlieger (1976) heeft Wetenschap van Godsdienst en Levensbeschouwing en Wijsbegeerte gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waarin zij zich specialiseerde in het werk en denken van Meister Eckhart. Naast haar werkzaamheden als docent en publicist geeft Welmoed lezingen en workshops over Meister Eckhart.
Meer informatie: www.welmoedvlieger.nl  

Bijna zeven eeuwen na zijn sterfdag geniet de middeleeuwse theoloog/mysticus Meister Eckhart meer belangstelling dan ooit tevoren. Niet alleen christenen, maar ook boeddhisten, atheïsten en mensen die op hun eigen wijze invulling geven aan hun spirituele weg beschouwen Eckhart als een inspirerende gids bij hun zoektocht.

Een van de centrale thema’s in Eckharts mystieke prediking vormt het thema van de Godsgeboorte in de ziel, de vereniging van God en mens. Eckharts leer van de Godsgeboorte draait uiteindelijk uit op een praktische levenswijze die is geworteld in ontvankelijkheid: een leven zonder waarom. Leven zonder waarom wil zeggen: op een open en onbevangen wijze zijn en handelen, zonder er iets specifieks van te verlangen of verwachten, zonder hierin iets voor jezelf te beogen, maar gewoon, zonder waarom.

Eckharts visie op de mens en de raad te leven vanuit ontvankelijkheid staan lijnrecht tegenover de gangbare mentaliteit die zich breed maakt in het innerlijke maakbaarheidsideaal. We wensen onszelf voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen, zicht te hebben op onze oorsprong en eindbestemming, want zo hebben we grip op ons leven en kunnen we ons doelen stellen. Hoewel deze mentaliteit zich in de huidige tijd opdringt als de enige, zekere weg is een leven in het hier en nu in zijn weerloosheid sterker, aldus Eckhart. Dat veronderstelt echter een juist perspectief op het hier en nu.  

Aan de hand van Eckharts leer van de Godsgeboorte in de ziel gaan we stap voor stap na welk perspectief Eckhart hier voor ogen heeft en hoe dit tot uitdrukking kan komen in het praktische handelen en leven.

 

Auto-ophaaldienst op deze zondag: Hans van der Leer

wanneer: 

zondag, 25 januari, 2015 - 10:00
  • Lezing

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.