lezing over Drewermann

Op deze zondagmorgen is er een lezing over Eugen Drewermann, door Mar van de Velden. 
Van de Velden is theoloog, lid van de Basisgemeenschap in Ede en heeft geschreven over de theologie van Drewermann

Tijdens deze bijeenkomst zullen in kort bestek een paar kernbegrippen van de Duitse theoloog en psychoanalyticus Eugen Drewermann aan de orde komen. Het gaat hem allereerst om de vertrouwenwekkende kracht van religieuze beelden. Voor hem is godsdienst een levensnoodzakelijk maar tegelijk onbekommerd spel van betekenis geven en ontvangen, van zien, duiden en gegrepen worden. Een dialoog tussen de mens en de wereld op het niveau van beelden en symbolen, waarin God oplicht als de goede grond onder ons bestaan. Geloven is voor hem: beginnen de angst af te leggen die dit spel onmogelijk maakt. Wat bedoelt hij met die angst, die zichtbaar wordt in de angst om tekort te komen en tekort te schieten, waardoor b.v. de westerse mens zichzelf verliest in overconsumptie, bezitsvorming en geweld?

Een ander kernbegrip bij Drewermann is de mythologische taal. Bijbelse woorden zijn geen objectieve, rationele mededelingen over een stand van zaken. Religieuze taal, verhalen, gedichten, liederen enz. zijn voor hem in de eerste plaats symbolische verwijzingen. Beelden en symbolen die proberen een uitweg te wijzen uit de angst. Bijbelse taal is mythologie, symbolische taal. 

In het menselijk onbewuste is de sleutel te vinden voor het verstaan van wat door de eeuwen heen mensen hebben geprobeerd te zeggen over God. Het godsdienstige spreken, dus ook het spreken van de bijbel, behoort wezenlijk tot het rijk der dromen, de mythen. Daarom kun je ook zelf alleen over God spreken in een mythologische, d.w.z. symbolische, verbeeldende taal. Verhalen, poëzie, muziek, liederen willen het geloof bemiddelen, het vertrouwen dat we in leven en sterven in God geborgen zijn.

Eugen Drewermann is vooral bekend geworden door zijn maatschappelijke stellingnames. Hij is pacifist, vegetariër en onvermoeibaar criticus van de kerkelijke instituten en hun vertegenwoordigers. Een deel van zijn werk is in het Nederlands vertaald en uitgegeven, o.a. door de Studiekring Drewermann Nederland. Aanbevolen literatuur: Matthias Beier,  ‘Religie zonder angst en geweld’. hoofdlijnen van Eugen Drewermanns theologie van de menselijkheid.

Mar van der Velden is als theoloog o.a. werkzaam op de kansel en als liedjesschrijver. Hij schreef een inleidend boekje over Drewermann: ‘In God geborgen’, dat verscheen bij Callenbach.

Aanvang 10.00 uur. 
Collecte is voor de Venster-lezing, om dit soort bijeenkomsten te kunnen blijven organiseren. 
Na afloop is er koffie/thee/limonade en gelegenheid om na te praten. 

Auto-ophaaldienst: Hannie Kämink

(foto Jan van Donkelaar)

wanneer: 

zondag, 25 oktober, 2015 - 10:00
  • Lezing

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.