Lezing over de Kabbalah

There is none else besides Him’  (John Hegenbart)

De oorsprong van de Kabbalah ligt diep geworteld in de oudheid. Vanaf de tijd van het oude Babylon is de Kabbalah voor lange tijd verborgen geweest voor de mensheid. Er zijn (nog steeds) veel misvattingen en mystificaties over dit wijsheidssysteem met zijn structuren van verborgen krachten en wetten die ons beïnvloeden.

De Kabbala houdt zich bezig met de Kern van de natuur: de Essentie, ook wel Schepper, Licht, Boreh of God genoemd, en met de spirituele werelden die daaruit voortkomen en die wij zijn vergeten. Het gaat over onze val uit de spiritualiteit tot in onze wereld, ‘Malchut’. Kabbalah gaat over het bovenwereldlijke en kent zijn eigen taal. Het maakt bewust van de eigen onwetendheid en hoe de eerste stappen gezet kunnen worden om terug te keren. Deze kennis is bewaard gebleven en springlevend. 

In de visie van Kaballa zijn wij in staat van ‘Aviut’; dat wil zeggen dat ons bewustzijn is gehuld in een dichte mist omdat we gevangen zijn in de vijf zintuigen èn de identificatie met de egoïstische programmatuur. Daarmee is een staat van tegendeel ontstaan ten opzichte van de Schepper. Dit is het startpunt op weg naar stapsgewijze transformatie en het ego is daarmee het instrument waarmee gewerkt moet worden met als inzet dat het steeds meer vrij raakt van eigenbelang en illusies als gevolg van correcties. Correcties komen of door tegenslag en beproeving of door aantrekking, als gevolg van de Torah (onderwijzing, leer, instructie) en Mitzvot (wetten, voorschriften)’.

Kabbalah biedt zowel technische kennis over de structuur van de schepping als de sociale benadering ervan. Het gaat niet over onze wereld maar over het bovenwereldlijke en heeft een eigen taal, ‘de taal van wortels en takken‘. Het verlangen naar herstel van de relatie met de Schepper is leidend. Dit verlangen wordt ‘Point in the Heart’ genoemd. 

Deze morgen is bedoeld als een eerste kennismaking met de Kabbalah.

John Hegenbart groeide op in Hilversum en Velp en is werkzaam bij welzijnsorganisatie Veens in Veenendaal als coördinator van het mantelzorgproject. Sinds zijn jonge jaren is hij bezig met vragen over wat de bedoeling is van leven, wat Leven is, wat sterven is, wat spiritualiteit is. Via hatha-yoga, kriya-yoga, chakra-leer en bijbelstudie zocht hij naar antwoorden en overeenkomsten in oost en west. In de afgelopen acht jaar ontwikkelde hij een grote interesse voor de kaballa waar alle vragen en opgedane inzichten samenkomen.

Om dit soort bijeenkomsten te kunnen blijven organiseren, is er na afloop een collecte voor Lezingen en Voorstellingen (hiervoor is ongeveer een gemiddeld bedrag van € 5,- p.p. berekend). Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.

Auto-ophaaldienst: Hannie Kämink

(foto Martin Schuitemaker)

wanneer: 

zondag, 4 december, 2016 - 10:00
  • Lezing

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.