Wereldvrede Meditatie

Wereldvrede Meditatie: 31 december 2018. 

Op deze dag wordt er (ook in Het Venster!) weer aandacht besteed aan de internationale World Peace Meditation Day, die overal ter wereld om 12.00 uur - Greenwichtijd - start en een uur duurt (bij ons is dat dan 13.00 uur) . Miljoenen mensen nemen hier wereldwijd aan deel door allereerst stil te staan bij de vrede in zichzelf, daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld. Ook 'Vrijzinnigen Nederland' doet aan deze meditatie mee; in onze regio kan dat in Ede, Bennekom, Lunteren, Renkum en Veenendaal. 

Hoe doen we dat in Veenendaal? 
We nodigen je uit om op tijd aanwezig te zijn, want precies om 13.00 uur gaan we beginnen (en dan gaat de deur dicht) met een meditatie voor de (wereld)vrede.
Het meditatieuur wordt deze keer begeleid door Marjo van Rijnsoever en Gerrit van Santen.

Meer inhoudelijke informatie over Wereldvredemeditatie: lees verder onderaan deze pagina.

De Wereldvredemeditatie kan gezien worden als een zinvolle afsluiting van 2018 en een goed begin voor het nieuwe jaar.

Plaats: Het Venster, Ruimte voor Bezinning en Bezieling, Vijftien Morgen 2, Veenendaal. 

Datum: zondag 31 december.
Inloop voor meditatie vanaf 12.30 uur. 
Tijd: meditatie van 13.00 - 14.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom.

------------------------------------------------------------------

MEER INFORMATIE OVER WORLD PEACE MEDITATION DAY:

De eerste Wereldvrede Meditatie (‘World Healing Day’, ‘World Peace Day’, ‘Hour for Peace’) werd georganiseerd door John Randolph Price in 1986 met het doel  mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers geschat op 500 miljoen mensen.

Meditatie betekent hier: met eigen gedachten, visie, en geloof je richten op vrede en vrijheid voor alle mensen.

Er zijn verschillende manieren waarop deze wereldwijde meditatie kan bijdragen tot vrede.
Ten eerste is er de gerichtheid op innerlijke vrede, die een voorwaarde is voor het kunnen bijdragen aan vrede in de directe omgeving en ons kan motiveren ons te blijven inspannen voor vrede in de wereld.
Ten tweede is er de meditatie als gebed, als een mogelijkheid zich te verbinden met de Bron, hoe men die ook noemt. Zo’n bede kan zijn: ‘Mogen alle mensen in vrede leven’.
Ten derde is er het gevoel bij velen dat gemeenschappelijke mentale activiteit de persoonlijke activiteit versterkt en mensen daadwerkelijk met elkaar en de kosmos verbindt, waardoor meditatie ook een ‘onmiddellijk effect’ kan hebben. 

Door welke ingang men het proces ook binnenstapt, de gezamenlijke wil om vrede dichterbij te brengen zal op één of andere wijze effect hebben en, al is het maar ten dele, bijdragen aan die zo gewenste wereldvrede. 

Als we ons realiseren dat agressie veelal voortkomt uit de ongelijke verdeling van voedsel en grond, of uit angst voor het ‘andere’, uit hebzucht en haat, dan realiseren we ons dat agressie niet met agressie kan worden bestreden. Wel met het terugdringen van angst, hebzucht en haat in onze eigen geest. Als we samen ‘mediteren’ doen we dat met de gezamenlijke intentie om tot vrede bij te dragen. Die intentie is meer dan alleen een goed voornemen voor het aanstaande nieuwe jaar: het is een stap naar het realiseren ván dat voornemen. 

Stel je voor, dat het mogelijk is dat elk van onze gedachten, elke handeling, elke uitwisseling met andere mensen voortaan allereerst gericht zou zijn op welzijn en vrede voor alle mensen: zou dat die vrede dan dichterbij brengen? De Wereldvrede Meditatie kan ons daarbij helpen. 


(detail van bovenstaand schilderij is van Marjo van Rijnsoever)

wanneer: 

maandag, 31 december, 2018 - 13:00

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.