Lezing over Kierkegaard

Kierkegaard anders gezien -  lezing door Jan Keij.  
Kierkegaard: over de bestemming van de mens. 

De Deen Kierkegaard (1813-1855) is met Nietzsche een van de voorlopers van het existentialisme. Hij was degene die stelde dat tegen het verstand verzet aangetekend moest worden. Dat  klinkt vreemd uit de mond van een filosoof. Maar het betekende bij Kierkegaard: verzet tegen abstracte denkbeelden (zoals die van Hegel), d.w.z.: tegen denkbeelden waar een concreet mens met zijn concrete leven niets aan heeft. Het betekende ook: voorrang voor de waarheid van het individu, voor een persoonlijke, innerlijke waarheid die van belang is voor het concrete existeren. 

Filosoferen met Kierkegaard is niet filosoferen over de zin van HET leven, maar over de zin van UW leven. Tot dat filosoferen komt u niet via de twijfel, maar (volgens Kierkegaard) via de vertwijfeling. De vertwijfeling zet vervolgens op het pad dat de mens tijdens zijn leven zou moeten gaan – een pad met individuele invulling.
Jan Keij biedt op geheel eigen wijze een nieuwe kijk op Kierkegaard door hem te typeren als verschildenker.
Deze inleiding biedt daarmee een hoogst originele, uitdagende en provocerende visie op de Deense filosoof.

Dr. Jan Keij  (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof en vooraanstaand Levinas-kenner. Hij geeft cursussen filosofie, onder andere in de gezondheidszorg, en publiceerde onder meer boeken over Emmanuel Levinas &Friedrich Nietzsche. 

Er is een collecte om dit soort lezingen te kunnen blijven organiseren. Hiervoor is een gemiddeld bedrag van € 5,- per bezoeker berekend. 
Na afloop is er koffie/thee/limonade en ruim gelegenheid om met elkaar na te praten en Jan Keij eventueel vragen te stelln.

Autodienst: Eveline de Kock

(foto Wietse de Vries)

wanneer: 

zondag, 11 juni, 2017 - 10:00
  • Lezing

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.