voorstelling door Carool Popelier

“Lied van Hoop en Wanhoop: Koning Gilgamesj en het Levenskruid” -  door Carool Popelier. 

Veel van wat ons bezig houdt tot diep in onze kern, zoals ons lot, onze eigen sterfelijkheid en die van onze naaste, en zeker ook onze angst voor het onbekende, is haast niet weer te geven in onze dagelijkse taal. Daarom grijpen we terug op die oeroude mythen, zoals dit verhaal over Koning Gilgamesj. Want daarin herkennen we ons zelf ten diepste. 

Koning Gilgamesj zou daadwerkelijk geleefd hebben in de 27e eeuw vóór Chr. Hij woonde in de stad Uruk, in het oude Irak, toentertijd een onderdeel van het Sumerische rijk. Een verhaal over de koning, de mens, die verlangt steeds ouder te worden, niet te sterven, en daar alles voor over heeft. Hij is zo geobsedeerd door wat hem later kan en zal overkomen, dat hij vergeet te genieten van wat er IS. 

De koning onderdrukt zijn volk, maar krijgt door de goden een vriend toebedeeld met wie hij op avontuur kan gaan, zodat zijn volk van zijn grillen verlost is. Samen beleven zij avonturen en tarten de goden. Wanneer zijn vriend sterft, komt de koning in een diepe existentiële crisis. Zoals Gilgamesj eerst van zijn volk het onmogelijke heeft geëist, zo wil hij nu ook van de goden het onmogelijke: als sterfelijke mens de onsterfelijkheid verkrijgen! Dit verhaal is wellicht de oudste literaire tekst ter wereld! Het is geschreven in een al duizenden jaren geleden uitgestorven taal, en genoteerd in spijkerschrift. Deze tabletten konden pas rond 1870 worden vertaald. 

Voordrachtskunstenaar Carool Popelier is van huis uit classicus en al 33 jaar bezig met het vertolken van zijn indringende verhaalvoorstellingen. Popelier is al jarenlang een bezield performer van oude verhalen; voor insiders  een ware belevenis, die je niet mag missen! Een kenner van mythen. Hij brengt verhaalvoorstellingen over de grote wereld met daarin de kleine mens. Verhalen met een eeuwigheidsduur wat betreft de gedragspatronen van mensen en hun interactie met levensvragen en medemensen.  Informatie: www.verhaalapart.nl.

Duur van deze verhaalvoorstelling: 45 voor de pauze en 60 min. erna.
Om dit soort evenementen te kunnen blijven organiseren is er een collecte waarbij een gemiddeld bedrag van € 5,-  per persoon is berekend.
Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.

Autodienst: Els van Duijvenbode

wanneer: 

zondag, 22 oktober, 2017 - 10:00
  • Voorstelling

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.