lezing door Laurens ten Kate

Gemeenschap tussen oud en nieuw: rituelen in een individualistische tijd - Lezing door Laurens ten Kate. 

Heeft de wereld zin? Speelt deze vraag nog een rol in een wereld waarin talloze antwoorden voorhanden zijn? In een wereld waar ieder zijn eigen waarheid lijkt de hebben, en waar alternatieve feiten, nepnieuws en manipulatie bestaan? Laurens ten Kate zal laten zien hoe je vanuit een vrijzinnig perspectief naar de moderne kunst, maar ook naar nieuwe sociale media kunt kijken: als ‘ruimtes’ waar het onderscheid tussen werkelijkheid en fictie op het spel staat - inspirerend en tegelijkertijd beangstigend.

Daarbij gaat het over de vraag hoe mensen in een globaliserende en meer en meer pluralistische wereld hun zingevingsvragen beantwoorden en zo bescherming zoeken in een tijdelijk ‘thuis’. Het gaat dan over verbeelding, schepping en transcendentie (zie Ten Kate’s boek De vreemde vrijheid), en hoe rituelen, zowel persoonlijke als relationele, daarin een nieuwe rol spelen.

Laurens ten Kate is filosoof en theoloog. In 1994 verdedigde hij aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht zijn proefschrift, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Hij was werkzaam als postdoc-onderzoeker aan de Theologische Universiteit Kampen, als visiting researcher aan het Heyendaal Instituut voor Interdisciplinaire Religiestudies van de Radboud-Universiteit Nijmegen, en als fondsredacteur filosofie bij Uitgeverij Boom.

Sinds 2002 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (UvH) als universitair hoofddocent filosofie en religiestudies en als bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme. In mei 2016 verscheen zijn inaugurele rede in boekvorm: De vreemde vrijheid (Amsterdam: Sjibbolet), waarin hij wat hij noemt de ‘vrijzinnige conditie’ van de 21ste cultuur aan een analyse onderwerpt. Die ‘conditie’ veronderstelt een verregaande instabiliteit en hybriditeit van zinsverbanden, en er is een grote rol weggelegd voor nieuwe vormen van verbeelding. Tot medio 2015 was hij aangesteld aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij samen met Willie van der Merwe het landelijke platform ‘Metamorfoses van het christendom in kunst, literatuur en filosofie’ heeft ontwikkeld. Tevens is hij basisdocent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.

Ten Kate is een gerenommeerd internationaal deskundige in het onderzoek naar het grensgebied tussen religie, secularisering en humanisme, met diverse publicaties in samenwerkingsverband: Flight of the Gods (2000) en Re-treating Religion (2012). Samen met Hans Alma (Vrije Universiteit Brussel) leidt hij het internationale research consortium ‘Simagine: Social Imaginaries between Secularity and Religion in a Globalizing World'.

Er is een collecte voor lezingen en voorstellingen, waarbij een gemiddeld bedrag van € 5,- is berekend.

Na afloop gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie/thee/limonade

Autodienst Marjo van Rijnsoever

Foto: Corbino

wanneer: 

zondag, 10 juni, 2018 - 10:00
  • Lezing

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.