Vrije Ruimte met Renske Velthuis

Renske Velthuis is violiste, zij componeert, dirigeert, arrangeert en geeft les. Vorig jaar studeerde zij af als Master Musician 3.0 aan het Utrechts conservatorium, een opleiding rond improvisatie, compositie en het uitvoeren van eigen werk. Daar heeft zij haar onderzoek gedaan genaamd: Creatieve maakprocessen: hoe durf je?
Renske heeft zich verdiept in wat er nodig is om de gebaande paden te verlaten en je eigen creativiteit aan te boren. Hoe je kunt spelen met elk materiaal, hoe je een maakproces aan het borrelen en gisten krijgt...op welke signalen van binnen je wel of juist beter niet kunt reageren.

Een open ruimte in je leven, die ontstaat als er iets wegvalt, een leeg vel papier om op te schrijven of te tekenen, een zaal met toeschouwers, stilte, een 'vrije ruimte-uur' in het Venster... wat roept vrije ruimte bij jou op? Voel je je werkelijk vrij in die ruimte? Kom je ervan in beweging of verstar je juist? Wat heb je nodig om vrije ruimte te benutten zoals jij dat zou willen?
Het wordt een combinatie van luisteren, reflecteren en het samen doen van speelse oefeningen om aspecten van de mindset van 'maken' aan den lijve te ervaren.

Na afloop gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie/thee/limonade

In een Vrije Ruimte wordt er ruimte gegeven aan een ieder die op zondagmorgen een eigen onderwerp op haar/zijn eigen manier vorm wil geven. Zo'n bijeenkomst is tevens bedoeld om in te vullen met ‘wat er langs komt’. Er is ruimte voor talent, experiment en spontane ideeën. Een Vrije Ruimte staat ook open voor mensen van buiten Het Venster die iets interessants te melden of te delen hebben - uiteraard in overleg met coördinator Vrije Ruimte Martin Schuitemaker. Leden en donateurs kunnen de Vrije Ruimte benutten om datgene wat hen inspireert te delen of al of niet interactief, zolang dit valt binnen de missie van Het Venster. Zij kunnen dit in overleg met Martin - òf zelfstandig òf met zijn support - realiseren. Een aantal keren per jaar zal de Vrije Ruimte gevuld worden met culturele thema’s. Deze bijeenkomsten worden geïnitieerd door Eveline de Kock. Wie hier vragen of ideeën over heeft, kan met haar contact opnemen.
Algemene informatie/coördinatie Vrije Ruimtes: Martin Schuitemaker

 

wanneer: 

zondag, 4 november, 2018 - 10:00
  • Vrije Ruimte

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.