kort verslag najaars ALV

De Algemene Ledenvergadering van dit najaar vond plaats op 24 oktober, in Het Venster. Bijgaand een kort verslag van de voorzitter: 

Voor ons als nieuwe bestuurders was het best wel een beetje spannend, onze eerste ALV. Na afloop konden we echt zeggen dat het een mooie en inspirerende avond is geweest. Er werd geluisterd naar elkaar en er werden nieuwe ideeën aangedragen. Precies datgene gebeurde wat wij als bestuur voor ogen hebben: we gaan er samen voor! Niet alleen maar vanuit het bestuur maar ook en vooral vanuit de leden. De verschillende ideeën en suggesties zullen de komende tijd door diverse mensen worden uitgewerkt naar iets concreets. Er worden serieuze stappen gezet naar een nieuwe verwarming, er worden plannen gesmeed voor het organiseren van een inspiratieweekeinde enz.

 

En dan was er ook het moment van afscheid nemen van Jaap van 't Riet als secretaris. Jaap werd letterlijk in de spotlight gezet op het podium. De zaalverlichting ging uit en daar zat Jaap een beetje ongemakkelijk te zijn. Na te zijn toegesproken met woorden van waardering en dank, ontving hij bloemen en een driehoek van kristallen om hem kracht te geven voor de komende periode. Het bestuur is blij met de komst van Martin Schuitemaker als nieuw bestuurslid (unaniem gekozen), Martin van harte welkom! We kijken uit naar onze samenwerking om van het Venster een plek vol inspiratie te laten zijn voor velen.

Hartelijke groet namens het bestuur, Herman de Rijk, voorzitter

wanneer: 

woensdag, 24 oktober, 2018 - 19:30 tot maandag, 29 oktober, 2018 - 12:00

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.