Lezing door Marjolein Tiemens

Lezing: De 10 geboden voor het milieu. 

Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit bedreigen het leven op Aarde en dus ook de schepping. De mens wordt in de bijbel opgeroepen om de schepping te behoeden en te bewaren. Als we daar gehoor aan willen geven dan is er een radicale verandering van levensstijl op grote schaal nodig. Christenen zouden hierin een lichtend voorbeeld kunnen zijn, of misschien wel moeten zijn. “Groen zijn is een morele noodzaak” heeft paus Benedictus XVI gezegd. Om daar inhoud aan te geven zijn de tien geboden voor het milieu verschenen.

Marjolein Tiemens:

"In de lezing gebruik ik deze tien geboden en de boodschap die klinkt in de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus als kapstok. Hoe we denken over ons wereldbeeld en de rol/plaats van de mens in de schepping hebben grote invloed op hoe we omgaan met de natuur, met onze medeschepselen, hoe we de economie inrichten en welke waarde we hechten aan techniek, ethiek, solidariteit en gerechtigheid. We worden uitgedaagd om eens naar ons zelf en ons wereldbeeld te kijken. Wellicht zet dit u aan het denken om andere keuzes te maken in het dagelijks leven. Daarbij kunnen we ook elkaar inspireren.

Na mijn studie plantenveredeling in Wageningen heb ik tien jaar onderzoek gedaan in de plantenbiotechnologie bij een aardappelkweekbedrijf. Hierdoor raakte ik gefascineerd door het wonder dat uit één enkele plantencel een volledige nieuwe plant kan groeien. Daarna werkte ik 15 jaar bij het Louis Bolk Instituut, aan de ontwikkeling van de biologische plantenveredeling. Hier leerde ik denken in samenhangen. Maar ook de zorg voor onze aarde nam toe. We overvragen haar draagkracht en daardoor wordt de aarde, de schepping en dus ons bestaan bedreigd. Het gevoel dat ik hiermee iets moet werd steeds sterker. Door mijn inzet als lekenvoorganger in de parochie en het geven van gastcolleges ontdekte ik hoe inspirerend het is om kennis en ideeën over te dragen. Mensen reageerden enthousiast en zeiden dat er een nieuwe wereld voor hun open ging. Uiteindelijk heb ik gekozen om hier helemaal voor te gaan en heb ik GroenGeloven opgericht."

Er is een collecte om dit soort lezingen en voordrachten te kunnen blijven organiseren (hiervoor is een gemiddeld bedrag van € 5,- p.p. berekend). Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.

wanneer: 

zondag, 29 september, 2019 - 10:00
  • Lezing

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.