Open Plek

Een Open Plek ontstaat wanneer er plotseling op zondagmorgen een viering vervalt, bijvoorbeeld door afwezigheid van een voorganger/spreker. Op dat moment ontstaat de gelegenheid voor aanwezigen om zelf iets in te brengen d.m.v. verhalen, gedichten, muziekfragmenten, etcetera.