Het gebouw

 (foto Jocelyn Readett)

Voor de zondagse bijeenkomsten, contactochtenden, en andere bijeenkomsten worden voor eigen leden/donateurs geen gebruikskosten in rekening gebracht. 

Voor niet-leden/-donateurs is Het Venster te huur voor € 50,- per dagdeel, exclusief gebruik van koffie/thee/enz.

Voor privégebruik door leden/donateurs - denk aan verjaardagen vieren e.d. - wordt € 30,- per dagdeel gevraagd (ochtend/middag/avond). In deze prijs is alleen het gebruik van de ruimte met haar faciliteiten begrepen, dus geen koffie/thee/enz.

Voor workshops die passen bij de identiteit van Het Venster wordt € 3,- per deelnemer gevraagd tot een maximum van € 30,- per dagdeel inclusief  koffie/thee.

Voor afwijkende bijeenkomsten kan men zich voor overleg wenden tot Wil Gouda

Voor vragen van technische aard (apparatuur, storingen, etc.) kunt u eventueel terecht bij Hans van der Leer

 (foto Hans van der Leer)