ons netwerk

Contacten in VEENENDAAL:
Het Apostolisch Genootschap Veenendaal is een actieve gemeenschap waar ontmoeting, betrokkenheid en religieuze verdieping centraal staan. Naast de zondagse bijeenkomsten organiseert het genootschap o.a. thema-avonden, lezingen en activiteiten in het kader van de Vredesweek.

Het Humanistisch Verbond organiseert activiteiten zoals een maandelijks filosofiecafé met interessante sprekers, filmavonden, boeiende lezingen, cursussen, etc., meestal in Wageningen, maar soms ook in Veendaal.

Contacten in DE REGIO:
Het Venster is de Veenendaalse afdeling van Vrijzinnigen Nederland en maakt deel uit van de regionale stichting Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei.
De afdelingen organiseren boeiende evenementen zoals lezingen, gesprekskringen, film- en boekbesprekingen, concerten, theatervoorstellingen, filosoferen (ook voor kinderen!) en muzikale optredens. Deze activiteiten worden maandelijks aangekondigd in Eenheid: onderaan deze pagina digitaal in PDF om te openen en/of te downloaden..

voormeervrijzinnigheid.nl Laurens ten Kate, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, heeft een website voor meer vrijzinnigheid. 

Stichting Seniorenhuisvesting Zuid-Veluwe realiseert 'Wonen met een Plus' voor ouderen met een vrijzinnige achtergrond.

ACTIVITEITEN VAN VENSTERLEDEN: 
www.x-liedjes.nl - De liedjes van Henk Harmsen die we graag zingen
www.zingenddoorhetleven.nl - Lied van de Ziel, optredens Franse chansons, etc. 
www.ingridvanrhee.nl - Praktijk voor yoga en mindfulness
www.wayupyoga.nl - Praktijk voor yoga en mindfulness
www.nieuwemeander.nl - Praktijk voor natuurtekenen - de kunst van het zien
www.powerfulpresentations.nl - Beter presenteren met Powerpoint-intelligentie
www.tekenenvanbinnenuit.nl - Praktijk voor creatieve communicatie

Hieronder kunt u (de meest recente) Eenheid (contactblad Vrijzinnigen regio Zuidveluwe/Vallei) downloaden (PDF)

PDF: