Open Podium

Vier keer per jaar, op zondagen om 15.00 uur, organiseert Het Venster een Open Podium. Het Venster biedt dan ruimte aan professionele en amateur-kunstenaars om iets kunstzinnigs te presenteren.

Het idee is om steeds twee (groepen) kunstenaars uit te nodigen wiens performances elkaar versterken of in elkaar overlopen tot een boeiend, sprankelend, ontroerend en uniek geheel. We hanteren hierbij de term cross-over kunst. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • Een fotograaf en een muzikant brengen een collage van foto’s en muziek rond een thema dat hen beiden inspireert
  • Een dichter leest eigen gedichten, afgewisseld met improvisatietheater door een acteur
  • Een klassieke muziek ensemble werkt samen met een jazzcombo: ze spelen deels uit hun eigen programma en brengen een of twee stukken samen.
  • ... vul maar in!

Alle vormen van podiumkunst en (beeldende) kunstvormen die met podiumkunst gecombineerd kunnen worden zijn welkom.

Voorwaarden voor deelname

  • enthousiasme om een andere kunstvorm en kunstenaar op het podium te ontmoeten
  • de activiteit past bij het karakter en de missie van Het Venster
  • geen expliciete uitingen van godsdienstige en/of politieke overtuigingen
  • low budget: een ruime onkostenvergoeding of bescheiden honorarium

Op Open Podium activiteiten wordt geen winst gemaakt, wel wordt een bescheiden entree geheven, ter bestrijding van de kosten. Er is een ruime inloop- en uitlooptijd om ontmoeting mogelijk te maken. Het gebouw biedt plaats aan zo’n 50 bezoekers en beschikt over een klein podium (ongeveer 6 x 2,5 m), een geluidsinstallatie en een piano.

Activiteiten Open Podium