Bestuur

Het bestuur van Het Venster bestaat sinds de ALV van oktober 2020 uit:

Herman der Rijk, voorzitter

Petra Wubs, secretaris

Wim van Keulen, penningmeester

Marieke de Vries, algemeen lid

Er is nog een vacature voor algemeen bestuurslid, evt. voor specifieke taken.

Voor contact met het bestuur, mail dan naar de secretaris

(foto Martin Schuitemaker)