Bestuur

Het bestuur van Het Venster bestaat sinds de ALV van oktober 2021 uit:

Herman de RIjk, wnd. voorzitter en wnd. secretaris

M.i.v. voorjaars-ALV 2022: Wil Gouda, financiën

Marieke de Vries, algemeen lid

Er is momenteel een vacature voor de functie van voorzitter, secretaris en voor een algemeen bestuurslid, evt. voor specifieke taken.
De functionele taken worden voorlopig verdeeld zonder specifieke portefeuille. 

Voor contact met het bestuur, mail dan naar de secretaris

(foto Martin Schuitemaker)