Bestuur

Het bestuur van Het Venster bestaat sinds de ALV van oktober 2018 uit:

Herman der Rijk, voorzitter

Petra Wubs, secretaris

Martin Schuitemaker, penningmeester 

Er zijn nog 2 vacatures voor algemeen bestuurslid, evt. voor specifieke taken.

Voor contact met het bestuur, mail dan naar de secretaris

(foto Martin Schuitemaker)