commissies

In Het Venster zijn de volgende commissies en werkgroepen actief:

Commissie Financiën en Beheer
Coördinatiegroep Omzien naar elkaar
Vertrouwenscommissie
Commissie Ontmoetingen
Commissie PR
Commissie Zondag/Jaarplanning
Commissie Gebouw en Onderhoud
Bloemencommissie
Commissie Boeken en beelden
WerkgroepTuin
Werkgroep Duurzaamheid

(foto Hans van der Leer)