Leestip: Sleutels...

Auteur: 

thema: 

Dit is een boekje met 50 korte verhalen uit de reeks ‘Dharma-geschenk’ van uitgeverij Asoka.  

Tijdens de ‘Cursus in Wonderen’ vertelde ik één van deze verhalen als illustratie. Daarna werd mij gevraagd over dit boekje een stukje te schrijven. Bij deze.

Sleutels tot het hart is een verzameling korte spirituele verhalen en parabels, komend uit verschillende geloofstradities, bijeen gebracht door Erich Kaniok. Deze verhalen zijn niet bedoeld om te beleren. Achter de woorden ligt inzicht verborgen, inzicht dat met taal nauwelijks over te brengen is. Al lezend kan het mogelijk zijn dat je ‘wakker geschud’ wordt en innerlijk iets ervaart. Mij sprak het ene verhaal meer aan dan het andere. 

Wijsheid doorbreekt starre opvattingen, overtuigingen, meningen en vaste denkpatronen. Wijsheid maakt de mens gevoelig voor een werkelijkheid voorbij alle woorden en begrippen.

Ons eigen leven is ook een verhaal, geen filosofie, geen abstractie. De hier verzamelde vertellingen bevatten dan ook veel herkenbare situaties. Daarin ligt de geheime kracht: zij zijn in staat de ogen te openen voor de verborgen wijsheid van het eigen bestaan.

Een leerling vroeg eens aan zijn meester. “U vertelt ons altijd verhalen, maar u vertelt ons nooit de betekenis ervan”. De meester antwoordde: “Hoe zou jij het vinden als je fruit op de markt koopt en de handelaar eet het voor je ogen op en geeft jou de schil?”

Dus… je moet er zelf iets mee doen. Het is volgens mij geen boekje om in één ruk uit te lezen. Vroeger waren wij gewend om na het eten een stukje uit de Bijbel te lezen. Die traditie houden we, zij het niet regelmatig, in stand. De Bijbel heeft echter plaats gemaakt voor diverse spirituele literatuur. Dit boekje hebben we dus op deze manier gelezen. Je zou het kunnen zien als een geestelijk extra toetje na de maaltijd. Voor ons waren het vaak eyeopeners om je te realiseren waar het ‘echt’ om gaat in het leven.

Sinds kort te leen in de bibliotheek van Het Venster.


Lammert Brouwer. 

Reactie toevoegen

JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit formulier te kunnen gebruiken.