Leestip: De hele olifant...

Auteur: 

thema: 

In 2014 gaf Marja de Vries een lezing in het Venster over haar boek 'De hele olifant in beeld'. Zij beschrijft hierin de synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities in de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede en de recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. Hierdoor wordt in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd.

Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel. Een geheel nieuw en samenhangend wereldbeeld wordt zichtbaar.

Recensie(s)

Dit hoogst informatieve boek van de Nederlandse auteur (celbiologe/ecologe) is een respectabele poging tot het formuleren van zeven universele wetmatigheden of principes (Hermes Trismegistus). 
Deze met elkaar samenhangende wetten zijn achtereenvolgens: die van de eenheid, de overeenstemming, trilling (en daarvan afgeleide wetten), polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, culminerend in die van de dynamische balans. Via een indrukwekkend breed spectrum van essentiele inzichten uit oude wijsheidstradities en moderne (alternatieve) wetenschap - van (cel)biologie via bewustzijnsonderzoek tot en met kwantummechanica - illustreert en verdiept ze de basisstellingen die ze voor iedere wet formuleert.

Meer over de lezing van Marja de Vries.

Reactie toevoegen

JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit formulier te kunnen gebruiken.